Ons adres:
Klaas en Corrie Siegers
Arnhemseweg 312
7334AB Apeldoorn


Email:
hallo@klaasencorrie.nl


anbi_drukwerk_voorbeeld


Al u steun en hulp is van harte welkom.
Wilt u onze gezinshuis steunen dan kunt u dat doen door uw gift over te maken aan Stichting Renewal.
Onder deze stichting hebben we een rekeningnummer voor onze projecten. Giften aan Renewal zijn belasting aftrekbaar.


renewallogo4
En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken.


Bankgegevens Stichting Renewal:
ING bank 7 345 289 t.n.v. Stichting Renewal te Elburg
IBAN nr:
NL57 INGB 0007 3452 89
O.v.v. Gezinshuis Klaasencorrie

of

Klaas en Corrie persoonlijk ondersteunen?
ABN AMRO nr. NL98 ABNA 0470 277 882
t.n.v. K. Siegers / C. Siegers - Dijkhuizen te Apeldoorn.

O.v.v. "Persoonlijke ondersteuning"